Activiteiten

Aanleggen van rioleringen en collectoren zowel in open veld/ lijntraject als in stadscentra, we voeren deze werken uit tot dieptes van 7 meter.
Aannemingen Vanlerberghe is uitermate gespecialiseerd in de aanleg van drukleidingen voor zowel de openbare als de particuliere sector. Door onze technische kennis en machinale middelen ( machinepark) kunnen wij als aannemer zeer flexibel omgaan met opdrachten. Door onze ervaring kunnen wij in diverse materialen drukleidingen leggen.
Bouwen van ondergrondse kunstwerken in gewapend beton, deze kunnen zowel volledig geprefabriceerd, ter plaatse gestort of in combinatie van beiden worden uitgevoerd.
Het bouwen van kleinschalige waterzuivering installaties. We bouwen uw installatie met de nodige know - how van a tot z.
Aannemingen Vanlerberghe heeft ook een jarenlange ervaring in de uitvoering van waterbouwkundige werken. Het uitvoeren van oeververstevigingswerken in diverse materialen.
Voor het realiseren van bouwputten, o.a. pompputten, overstortconstructies, rioleringssleuven,...worden de beschoeiingen door het gebruik van diverse technieken volledig in eigen beheer uitgevoerd.
Voor het stabiliseren van gronden en verhardingen beschikt de aannemingen Vanlerberghe bvba over eigen grondstabiliseer installaties. Het mengen van kalk of cement als bindmiddel kan worden uitgevoerd met een vaste zeef- en menginstallatie of met een mobiele mengfreesmachine.
Voor het uitvoeren van onze werken beschikt aannemingen Vanlerberghe over een zeer uitgebreid pompen- arsenaal. Voor het verwezenlijken van de bronbemaling beschikken we over een 50 tal pompen, van diesel aangedreven zuigerpompen tot krachtige electrische vacu├╝mpompen. Het in stand houden van de waterhuishouding op onze werven wordt gerealiseerd door het gebruik van dompel- en droog opgestelde rioolpompen. Dit kunnen zowel electrische al diesel aangedreven installaties zijn, met een debiet tot 1300m┬│ uur.