Collector Werken - Zarren

aanleg rioleringen
persleiding open sleuf
persleiding open sleuf
afdammen waterloop
afdammen waterloop
overpompen
gestuurde boringen
gestuurde boringen
gestuurde boringen
gestuurde boringen
gestuurde boringen
maken van bouwputten
maken van bouwputten
maken van bouwputten
maken van bouwputten
maken van bouwputten
maken van bouwputten
kunstwerken in gewapend beton
kunstwerken in gewapend beton
kunstwerken in gewapend beton

Overpompen van vuilwater van Zarren - Werken - Handzame

- rioleringswerken
- persleidingen
- gestuurde boringen (3300m)
     * gietijzer dia 150
     * gietijzer dia 400+150 (buis in buis)
     * HDPE dia 400
     * HDPE dia 250
     * HDPE dia 150
- diepe bouwputten tot 8m
     * CSM - beschoeiing
     * beschoeiing dmv combinatie Berlinerwand-krings
     * afzinken van betonconstructie
- kunstwerken in gewapend beton
- huisaansluitingen
- wegenis

Uitvoeringsperiode: 
2012
Opdrachtgevend bestuur: 
Aquafin / gemeente Kortemark / Infrax
Studiebureau: 
Jonckheere
Bedrag: 
€ 1 900 000
Werfleider: