De Haan Wenduinesteenweg

pompstation PS06
aanleg DWA + bouwput pompstation PS86
voorzien huisaansluiting
voorzien huisaansluiting

Plaatsen van DWA riolering diam 250-400 op diepte tot 5m50

Bouwen van pompstations DWA.

Plaatsen van RWA infiltratieriool.

Voorzien van huisaansluitingen RWA en DWA incl. afkoppelingswerken op privé eigendom.

 

Uitvoeringsperiode: 
2011-2013
Opdrachtgevend bestuur: 
TMVW
Studiebureau: 
Haegebaert
Bedrag: 
€ 1 500 000
Gemeente: 
Werfleider: