Ichtegem Vossebeek

Aanleg gescheiden stelsel Eernegemstraat

Aanleg Collector Engelstraat - Ringlaan - Moerdijkstraat

Construeren van overstortconstructies in gewapend beton.

Aanleg Buffergracht Ringlaan- Moerdijkstraat

Aanleg drukriolering

Uitvoeringsperiode: 
2012
Opdrachtgevend bestuur: 
Aquafin - Infrax
Studiebureau: 
Jonckheere
Bedrag: 
€ 5 226 369
Werfleider: