Stavele drukriolering

De uitvoering van gravitaire rioleringswerken in verharding, incl huisaansluitingen en afkoppelingswerken.

De aanleg  van een drukrioleringstelsel, incl besturingssystemen, lengte 3500 lm, 20 pompunits.

 Het graven en aanvullen van sleuven voor leidingen en kabels van openbaar nut.

Uitvoeringsperiode: 
90 WD
Opdrachtgevend bestuur: 
IWVA + Gemeente Alveringem
Studiebureau: 
Grontmij Brugge
Bedrag: 
€ 875 000
Gemeente: 
Werfleider: